RİSK DEĞERLENDİRMESİ HİZMETİİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında,önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur

Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar,kaydeder,sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur

İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder

Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi,zararlı maddelerden korunması için çalışır;çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır.

Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar,tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır

Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,

Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,

İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimine yardımcı olur

İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır .