İşyeri Hemşireliği


  • Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında,önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur
  • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar,kaydeder,sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur
  • İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder
  • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi,zararlı maddelerden korunması için çalışır;çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
  • Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar,tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimine yardımcı olur
  • İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır .