6331 sayılı İş Kanunu gereğince aşağıdaki tarihlerden itibaren işyerlerinde İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

  • 50’den çok çalışanı olan işyerlerinde 01 Ocak 2013
  • Çok Tehlikeli ve Tehlikeli İşyerlerinde 01.Ocak 2014
  • Az Tehlikeli İşyerleri ve Kamu Kurumlarında 01 Temmuz 2016

İşyeri Hekim Hizmetlerimiz

  • İşe Giriş Sağlık Raporları
  • İş Değişikliklerinde Rapor
  • Periyodik Muayeneler
  • Portör Muayeneleri
  • Danışmanlık
  • Rehberlik
  • Sağlık Gözetimi